Home » iso กล้องคืออะไร และสำคัญกับการถ่ายรูปอย่างไร

iso กล้องคืออะไร และสำคัญกับการถ่ายรูปอย่างไร

การที่เราจะถ่ายรูป หนึ่งรูปออกมาสวยหรือไม่สวยนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบด้วย บางอย่างเราสามารถควบคุมได้แต่บางอย่างเราก็ไม่สารถควบคุมมันได้ วันนี้เราจะมาพูดถึงค่าที่เราสามารถควบคุมมันได้นั่นก็คือ ค่าISO หรือแปลเป็นไทยว่าค่าความไวแสงนั้นเอง ค่าความไวแสงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆ ในการถ่ายภาพ และตากล้องมือใหม่อย่างเราๆจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ เพื่อพัฒนาการถ่ายรูปของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ความไวแสงหรือISO เป็นค่าทีทำให้เราสามารถควบคุมความไวของแสงที่มากระทบต่อเซ็นเซอร์ได้

ในการถ่ายภาพเราจะใช้ค่า ISOมากหรือน้อยดี?

ในการถ่ายภาพโดยทั่วๆไปเราจะใช้ค่า iso มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการถ่ายภาพที่ตากล้องเองกำลังเผชิญอยู่นั้นเองอย่างเช่น ถ้าตากล้องกำลังจะถ่ายรูปในช่วงเวลากลางวันตากล้องก็ใช้ค่า iso น้อยๆ เพราะช่วงเวลากลางวันมีแสงสว่างมากพออยู่แล้ว  ส่วนถ้าตากล้องกำลังจะถ่ายรูปในช่วงเวลากลางคืนตากล้องก็ควรใช้ค่า iso สูงๆ เพราะในช่วงเวลากลางคืนมีแสงสว่างอยู่น้อยนั้นเอง  สรุปง่ายๆ ถ้าแสงสว่างน้อยก็ใช้ค่า iso สูงๆ ส่วนแสงสว่างมากๆใช้ค่า isoน้อยๆ

ตัวอย่างภาพที่ใช้ค่า ISO สูงๆ

Canon EOS 80d EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 64.0mm · ƒ/9.0 · 1/125s · ISO 10000

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงเวลากลางคืน มีแสงสว่างแค่จากหลอดไฟ ที่มีหลากหลายสีทั้งสีฟ้า สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีส้ม แต่ไม่มีแสงไฟที่เป็นแสงสีขาว ซึ่งเนื่องจากภาพนี้มีแสงสว่างน้อยจึงทำให้ต้องใช้ค่า ISOสูง ซึ่งค่าที่ใช้ในการถ่ายภาพ ภาพนี้คือ ISO 10000ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอสมควร

ตัวอย่างภาพที่ใช้ค่า ISO ต่ำๆ

iso กล้อง
Canon EOS 5d 17.0mm · ƒ/22.0 · 1/8s · ISO 50

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงเวลากลางกัน ซึ่งโดยธรรมชาติเวลากลางวันก็มีแสงสว่างที่เพียงพออยู่แล้ว  ภาพดังกล่าวช่างภาพจึงใช้ค่า iso เพียงแค่ iso 50 เท่านั้น

Related Posts