Home » บ้านต้นไม้ รูปบ้านต้นไม้สวยๆและไอเดียการสร้างบ้านต้นไม้

บ้านต้นไม้ รูปบ้านต้นไม้สวยๆและไอเดียการสร้างบ้านต้นไม้

บ้านต้นไม้ถือได้ว่าเป็นบ้านในฝันวัยเด็กของใครหลายๆคน รวมทั้งตัวแอดมินเองด้วย อยากมีบ้านต้นไม้และอยากใกล้ชิดกับธรรมชาติการมีบ้านอยู่บนไม้ได้ได้ชมธรรมชาติในมุมสูง ทำให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

การสร้างบ้านต้นไม้ควรมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนการสร้างว่าจะสร้างแบบไหน ควรใช้วัสดุอะไรบ้าง ต้นไม้ที่จะใช้ในการสร้างบ้านต้นไม้สามารถรองรับน้ำหนักของบ้านต้นไม้ได้หรือไม่ ก่อนสร้างก็ควรมีการออกแบบการก่อสร้างด้วย และวันนี้ตาแพนด้าก็มีไอเดียการสร้างและออกแบบบ้านต้นไม้ให้มีความสวยงามและน่าอยู่ โดยมีไอเดียดังนี้

1.สร้างบ้านต้นไม้ให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบ

ตัวอย่าง การสร้างบ้านต้นไม้ให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบ

2.มีการออกแบบและตกแต่งโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ

ตัวอย่างภาพ บ้านต้นไม้ที่มีการออกแบบและตกแต่งโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ

3.การสร้างบ้านต้นไม้บนต้นไม้ใหญ่ๆ

ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้บนต้นไม้ใหญ่ๆ

4.สร้างบ้านต้นไม้ที่มีระเบียงบ้าน

ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีระเบียงบ้าน
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีระเบียงบ้าน
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีระเบียงบ้าน
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีระเบียงบ้าน
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีระเบียงบ้าน

5.มีสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้กับตัวบ้านไว้สำหรับการเดินชมธรรมชาติโดยรอบ

ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้กับตัวบ้านไว้สำหรับการเดินชมธรรมชาติโดยรอบ
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้กับตัวบ้านไว้สำหรับการเดินชมธรรมชาติโดยรอบ
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้กับตัวบ้านไว้สำหรับการเดินชมธรรมชาติโดยรอบ
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้กับตัวบ้านไว้สำหรับการเดินชมธรรมชาติโดยรอบ
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้กับตัวบ้านไว้สำหรับการเดินชมธรรมชาติโดยรอบ
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้กับตัวบ้านไว้สำหรับการเดินชมธรรมชาติโดยรอบ
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้กับตัวบ้านไว้สำหรับการเดินชมธรรมชาติโดยรอบ

6.มีการสร้างบันไดทางขึ้นบ้านต้นไม้ที่คงทนและแข็งแรง

ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีการสร้างบันไดทางขึ้นบ้านต้นไม้ที่คงทนและแข็งแรง
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีการสร้างบันไดทางขึ้นบ้านต้นไม้ที่คงทนและแข็งแรง
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้ที่มีการสร้างบันไดทางขึ้นบ้านต้นไม้ที่คงทนและแข็งแรง

7.มีการสร้างบ้านต้นไม้ในรูปทรงแปลกใหม่และเข้ากับธรรมชาติ

ตัวอย่างภาพ บ้านต้นไม้ที่มีการสร้างบ้านต้นไม้ในรูปทรง

ตัวอย่างภาพ บ้านต้นไม้ที่มีการสร้างบ้านต้นไม้ในรูปทรง
ตัวอย่างภาพ บ้านต้นไม้ที่มีการสร้างบ้านต้นไม้ในรูปทรง

8.สร้างบ้านต้นไม้เล็กๆน่ารักๆไว้กลางป่า

ตัวอย่างภาพ บ้านต้นไม้เล็กๆน่ารักๆไว้กลางป่า
ตัวอย่างภาพ บ้านต้นไม้เล็กๆน่ารักๆไว้กลางป่า

9.สร้างบ้านต้นไม้แบบง่ายๆจากวัสดุที่มีอยู่

บางคนอาจจะไม่ได้มีงบในการสร้างบ้านต้นไม้ที่มากมาย ก็อาจจะมีการสร้างบ้านต้นไม้จากวัสดุที่มีหรือวัสดุที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว อย่างสังกะสีที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว หรือเศษไม้ที่ได้จากการตัดไม้ ฯลฯ

ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้แบบง่ายๆจากวัสดุที่มีอยู่
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้แบบง่ายๆจากวัสดุที่มีอยู่
ตัวอย่างภาพ การสร้างบ้านต้นไม้แบบง่ายๆจากวัสดุที่มีอยู่

10.มีการตกแต่งทาสีบ้านต้นไม้ให้สวยงาม

Related Posts