Home » รูปสถาปัตยกรรม เทคนิคการถ่ายรูปสถาปัตยกรรม

รูปสถาปัตยกรรม เทคนิคการถ่ายรูปสถาปัตยกรรม

ในโลกปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นมากมายหลากอย่าง ซึ่งงานสถาปัตยกรรมคือ ผลงานศิลปะในรูปแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มาจากการออกแบบและสร้างสรรค์โดยมนุษย์ ซึ่งสถาปัตยกรรมสามารถสื่อถึงความคิดและสัญลักษณณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละยุคสมัย โดยวันนี้ตาแพนด้ามาแนะนำวิธีถ่ายรูปสถาปัตยกรรมให้ออกมาสวยงามกันค่ะ โดยมีเทคนิคในการถ่ายรูปดังนี้

1.รู้จักการตั้งค่าในการถ่ายรูป

ประการสำหรับของการถ่ายภาพถ้าเราต้องการให้รูปออกมาสวยงาม เราจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการตั้งค่ากล้องก่อนค่ะ สำหรับการถ่ายรูปสถาปัตยกรรม ควรมีการตั้งค่ากล้องดังนี้

รูปสถาปัตยกรรม

1.1 ค่ารูรับแสง

สำหรับการถ่ายรูปภาพสถาปัตยกรรม ควรมีการใช้ค่ารูรับแสงแคบ:เช่นF11,F15,F22 ซึ่งรูรับแสงแคบจะส่งผลต่อความชัดลึกของภาพ

1.2 ค่าISO หรือ ความไวแสง

สำหรับการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ถ้าหากเป็นการถ่ายภาพในช่วงเวลากลางวันหรือในสถานที่ ที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้ว ควรใช้ค่าISO ต่ำ ส่วนถ้าหากเป็นการถ่ายภาพในช่วงเวลากลางคืนหรือในสถานที่ ที่มีแสงสว่างนี้น้อง ก็ควรใช้ค่า ISOสูง

สำหรับการตั้งค่าอย่างอื่นเพิ่มเพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิ้งต่อไปนี้ คลิก

2.มีการมองหามุมมองในการถ่ายรูปแบบใหม่ๆ

การมองหามุมองในการถ่ายรูปแบบใหม่ๆช่วยให้เราได้รูปภาพที่แตกต่างจากแบบเดิมๆ และรูปภาพของเราก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความถ้าทายในการถ่ายรูปของเรามากยิ่งขึ้นด้วย

รูปสถาปัตยกรรม

3.มีการจัดองค์ประกอบของรูปภาพให้มีความสมดุล

ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ (Balance) ถ้าจะนิยามคำว่าความสมดุลก็คงสามารถนิยามได้หลายรูปแบบ แต่ส่วนตัวใช้คำง่ายๆในการนิยามคือความเท่าเทียมระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง ถ้าพูดภาพรวบแบบหยาบๆเลยก็คือ การเท่ากันระหว่างสิ่งสองสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการเท่ากันทางด้านน้ำหนัก การเท่ากันทางด้านขนาดรูปทรง ฯลฯ โดยที่ความสมดุล สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

รูปสถาปัตยกรรม
รูปสถาปัตยกรรม

3.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติ

3.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือน กัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้

สำหรับความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบของรูปภาพเพิ่มเดิม เพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิงค์ต่อไปนี้ คลิก

4.ถ่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การถ่ายภาพในแต่ละรูปแบบจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่างภาพว่าต้องการได้รูปภาพแบบไหน สาเหตุที่ต้องเลือกเวลาที่ต้องการถ่ายให้เหมาะสมเป็นเพราะว่าแสงแต่ละช่วงเวลาจะมีความแตกต่างกัน

รูปสถาปัตยกรรม

5.เล่นแสงสีในช่วงเวลากลางคืน

สถาปัตยกรรมบางแห่งมีการประดับประดาด้วยแสงสีหลากหลายเชดสี ซึ่งทำให้เกิดเป็นความงามอย่างหนึ่งในช่วงเวลาค่ำคืน ซึ่งถ่ายรูปในช่วงเวลากลางคืนจะมีแสงสว่างจากหลอดไฟหลากหลายสี ทำให้รูปภาพที่ถ่ายออกมามีสีสรรค์และสวยงามมากขึ้น

รูปสถาปัตยกรรม

Related Posts