Home » คุณค่าของรูปภาพ

คุณค่าของรูปภาพ

เพื่อนๆคงเคยได้ยินกับประโยคที่ว่า ภาพหนึ่งภาพมีความหมายมากกว่าคำพูดหรือการเขียนนับพันคำ โดยวันนี้ตาแพนด้ามาสรุปประโยชน์ของรูปภาพกันค่ะ ว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้าง โดยสรุปได้ดังนี้

1.บันทึกเรื่องราวต่างๆ

การใช้รูปภาพเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ หรือใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไว้ให้คนรุ้นหลังได้ศึกษาถึงเรื่องราวในอาดีต

2.แสดงตัวตน

ใช้รูปภาพในการแสดงตัวตนว่าเราเป็นใคร อย่างบัตรประชาชนต้องการติดรูปของเราก็เพื่อที่จะบ่งบอกว่าคนๆนี้เป็นใคร

3.บอกเล่าเรื่องราว

ใช้รูปภาพเพื่อบ่งบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง การใช้คำพูดอย่างเดียวก็อาจดูไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการใช้รูปภาพที่เกิดขึ้นจริงมาอธิบาย อย่างเช่นการเล่าข่าวโดยใช้ภาพเหตุการณ์จริง

4.โฆษณา

การใช้รูปภาพเพื่อการโฆษณา ซึ่งการนำรูปสินค้าสวยๆมาใช้ในการโฆษณาก็จะทำให้สินค้าของเราน่าสนใจมาขึ้น และสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้น

5.ถ่ายทอดความรู้สึก

ใช้รูปภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ รูปบางสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดอะไรมาอธิบาย

6.สร้างความบันเทิง

ใช้ภาพถ่ายเพื่อสร้างความบันเทิงความสนุกสนาน

7.บันทึกข้อมูลต่างๆ

ใช้รูปภาพเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเช่นการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การใช้รูปภาพจะข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น

8.สื่อการเรียนรู้

ใช้รูปภาพเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ การเรียนรู้สิ่งต่างๆถ้าหากมีรูปภาพประกอบการสอนก็จะทำให้การเรียนการสอนนั้นสื่อสารถึงกันได้ง่ายขึ้น

Related Posts