Home » รูปโปรไฟล์ ไอเดียและเทคนิคการถ่ายรูปโปรไฟล์

รูปโปรไฟล์ ไอเดียและเทคนิคการถ่ายรูปโปรไฟล์

ปัจจุบันเราคงจะปฎิเสธไม่ได้ว่า social mediaเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เรื่องราวต่างๆจากโลกภายนอก หรือเรื่องราวความเป็นไปของเพื่อนๆของเรา หรือการติดต่อสื่อสารกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นการติดต่อผ่าน social medial ทั้งสิ้น และการตั้งรูปโปรไฟล์ของเราบนสื่อต่างๆ อย่างเช่นFacebook IG Line ก็ล้วนเป็นการบ่งบอกตัวตนของเรา ว่าเราเป็นคนยังไง หน้าตายังไง มีไลฟ์สไตล์ยังไง และเป็นเสมือนการแสดงตัวตนว่าเราเป็นใคร ดังนั้นการเลือกใช้รูปโปรไฟล์ เราจึงควรเลือกรูปที่เราดูดีที่สุด สวยหล่อที่สุด และดูเป็นตัวเองมากที่สุด วันนี้ตาแพนด้าจึงมาแนะนำวิธีการถ่ายรูปโปรไฟล์ ให้ดูดีกันค่ะ โดยมีวิธีดังนี้

1.ถ่ายรูปครึ่งตัว

การถ่ายรูปครึ่งตัวถือเป็นการถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมในการถ่ายรูปบคคล เพื่อที่ใช้เป็นรูปโปรไฟล์ โดยการถ่ายรูปครึ่งตัวก็เพื่อโฟกัสที่ส่วนบน และเห็นใบหน้าชัดเจน ดึงความสนใจมาที่ตัวแบบ และทำให้เห็นตัวบุคคลชัดเจนเมื่อตั้งเป็นรูปโปรไฟล์

ตัวอย่างรูปโปรไฟล์ครึ่งตัว

จากรูปตัวอย่างเป็นการถ่ายรูปบุคคลแบบครึ่งตัว เมื่อทำการตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ก็จะทำไห้เห็นตัวแบบชัดเจน และการถ่ายรูปครึ่งตัวเราควรคำนึงถึงฉากหลังด้วย โดยรูปตัวอย่างมีการเลือกฉากหลังที่เข้ากับแบบได้ดี ทำให้ได้รูปออกมาดูสวยงาม และบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของคนๆนั้น

2.ถ่ายกับสิ่งของหรือสถานที่ ที่ตนเองรัก

การถ่ายรูปกับสิ่งของที่ตนเองรักหรือสถานที่ ที่ตนเองชื่นชอบเป็นการบ่งบอกว่าตนเองเป็นคนยังไง มีไลฟ์สไตล์ยังไง ทำให้รูปภาพที่ถ่ายออกมาดูมีเสน่ห์และมีเรื่องราว

ตัวอย่างรูปโปรไฟล์ที่ถ่ายคู่กับรถที่รัก และสถานที่ ที่ตนเองชอบ

จากรูปตัวอย่างเป็นการถ่ายรูปคู่กับรถที่ตัวเองรัก และสถานที่ ที่ตนเองชื่นชอบ ถึงแม้รูปนี้จุดเด่นอาจจะไม่ใช่ที่ตัวบุคคลในภาพ แต่ภาพที่ได้ดูมีเรื่องราวและมีเสน่ห์น่าสนใจ และบุคคลก็ตัวมีความสุข

3.ถ่ายรูปหน้ากระจก

รูปถ่ายหน้ากระจกก็เป็นรูปภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่คนให้ความนิยม ในการตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ การถ่ายรูปหน้ากระจกถึงแม้จะไม่ได้เห็นตัวแบบอย่างชัดเจน แต่รูปภาพที่ได้ก็ดูมีเรื่องราวและความน่าสนใจอย่างมาก

ถ่ายรูปหน้ากระจก
ตัวอย่าง รูปถ่ายหน้ากระจก

การถ่ายรูปหน้ากระจกเป็นการบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ และความนิยมของตนเอง ไม่ว่าจะการแต่งตัว โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปที่ตนเองนิยมชื่นชอบ รวมทั้งสถานที่ ที่ตนเองชื่นชอบ

Related Posts