Home » รีวิวสถานที่ต่างๆ

10รูปกรุงเทพมหานคร ที่จะทำให้คุณรู้จักวิถีชีวิตคนเมืองกรุงมากขึ้น กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย และเป็นศูนย์กลางทางด้างเศรษฐกิจ และอีกหลายๆด้าน และวันนี้ตาแพนด้าได้รวบรวมรูปถ่ายของกรุงเทพมหานครมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ 1.เมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรี

Read More
สวนลุมพินี

สวนลุมพินี เป็นสวนสถานะแหน่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพฯซึ่งแอดมินมีโอกาศได้ไปเดินเที่ยวเล่น และถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันค่ะ คนกรุงเทพฯนิยมเรียกสวนลุมพินีสั่นๆว่า”สวนลุม”

Read More