Home » ปลูกต้นไม้ริมระเบียง ไอเดียปลูกต้นไม้และจัดสวนริมระเบียง

ปลูกต้นไม้ริมระเบียง ไอเดียปลูกต้นไม้และจัดสวนริมระเบียง

ระเบียงในอีกหนึ่งพื้นที่ที่คนนิยมปลูกต้นไม้หรือจัดสวนริมระเบียง บางคนอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์หรือห้องเช่าเล็กๆไม่มีพื้นที่ในการปลูกมากมายก็หันมาปลูกต้นไม้ริมระเบียงแทน การปลูกต้นไม้ไว้ริมระเบียงเป็นการสร้างสถานที่ในการพักผ่อนอีกสถานที่หนึ่ง เวลามีเรื่องเครียดหรือไม่สบายใจอะไร ได้นั่งเล่นชมต้นไม้สวยๆก็ช่วยให้รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

และวันนี้ตาแพนด้าก็รูปภาพและไอเดียดีๆในการปลูกต้นไม้ริมระเบียงมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ โดยมีไอเดียดังนี้

1.จัดวางต้นไม้อย่างสวยงาม

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการจัดวางต้นไม้อย่างสวยงาม
ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการจัดวางต้นไม้อย่างสวยงาม

2.เลือกใช้กระถางต้นไม้สวยๆงามๆ

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการเลือกใช้กระถางต้นไม้สวยๆงามๆ

3.ปลูกผักสวนครัวริมระเบียงนอกจากสวยงามแล้วยังสามารถนำไปทำเมนูต่างๆได้ด้วย

ตัวอย่างภาพ การปลูกผักสวนครัวริมระเบียง
ตัวอย่างภาพ การปลูกผักสวนครัวริมระเบียง
ตัวอย่างภาพ การปลูกผักสวนครัวริมระเบียง

4.จัดสวนริมระเบียงแนวสดใส(มีดอกไม้หลากหลายสี)

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงแนวสดใส(มีดอกไม้หลากหลายสี)
ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงแนวสดใส(มีดอกไม้หลากหลายสี)
ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงแนวสดใส(มีดอกไม้หลากหลายสี)

5.มีการนำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้มาตกแต่งสวนริมระเบียงด้วย

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการนำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้มาตกแต่ง
ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการนำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้มาตกแต่ง
ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการนำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้มาตกแต่ง
ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการนำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้มาตกแต่ง

6.มีชั้นวางกระถางต้นไม้

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีชั้นวางกระถางต้นไม้
ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีชั้นวางกระถางต้นไม้
ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีชั้นวางกระถางต้นไม้

7.จัดสวนริมระเบียงแนวมินิมอลๆ

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงแนวมินิมอลๆ

8.มีการจัดพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการจัดพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก

9.มีการนำก้อนหินมาโรยตกแต่งบนพื้นระเบียง

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการนำก้อนหินมาโรยตกแต่งบนพื้นระเบียง

10.ปลูกต้นไม้เลื่อยและมีซุ่มให้ต้นไม้เลื่อย

ตัวอย่างภาพ การจัดสวนริมระเบียงที่มีการปลูกต้นไม้เลื่อยและมีซุ่มให้ต้นไม้เลื่อย

Related Posts