Home » รูปสมัครงาน เทคนิคการแต่งรูปสมัครงานด้วย photoshop

รูปสมัครงาน เทคนิคการแต่งรูปสมัครงานด้วย photoshop

รูปสมัครงานเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการสมัครงาน และเป็นสิ่งที่สามารถระบุตัวตนของเราได้ว่าเป็นยังไง มีภาพลักษณ์เป็นยังไง และเป็นเสมือนประตูด้านแรกที่ช่วยให้HRรู้จักเรา ว่าเราเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะตัดสินใจในการเรียกเราสัมภาษณ์งาน โดยวันนี้ตาแพนด้ามาแนะนำเครื่องมือในการแต่งรูปสมัครงานด้วยphotoshopว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นในการแต่งรูปสมัครงานมาแนะนำดังนี้

1.Quick Selection Tool

ภาพตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Quick Selection Tool

Quick Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกส่วนที่เราต้องการ วิธีการใช้งานคือ ค่อยๆคลิกเมาส์ซ้ายค้างและเลือกสิ่งที่เราต้องการเรื่อยๆ

2.Transform

Transform เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายรูปภาพจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่

3.Free Transform

Free Transform เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับขนาดรูปภาพอย่างอิสระ สามารถปรับยังไงก็ได้ ใหญ่ เล็ก หรือหมุนปรับทิศทาง

4.Spot Healing Brush Tool

ภาพตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือ Spot Healing Brush Tool

Spot Healing Brush Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลบหรือเกลื่ยสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปอย่างเช่น ใช้ลบสิวและเกลี่ยริ้วรอย หรือ หนวดเครา

5.Patch Tool

ภาพตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Patch Tool

Patch Tool เป็นเครื่องมือในการลบรอยบนใบหน้าต่างๆ อย่างเช่นรอยสิว วิธีการใช้งานหลังจากมีการติ๊กเลือกเครื่องมือPatch Tool แล้วให้วงกลมส่วนที่เราไม่ต้องการ หลังจากนั้นก็ลากวงกลมนั้นไปยังพื้นที่ ที่มีสีตรงกับที่เราต้องการ แล้ววางวงกลมรอยสิวก็จะหายไปโดยที่มีพื้นที่อื่นเข้ามาแทนที่ ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถลบหนวดเคราได้เช่นกัน

6.Clone stamp tool

ภาพปุ่มClone stamp tool

Clone stamp tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลบส่งที่เราไม่ต้องการอีกเครื่องมือหนึ่ง หรืออาจจะเรียกว่าเป็นฃการคัดลอกรูปแบบบนภาพจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง วิธีการใช้งานคือ กดปุ่ม Altค้างไว้หลังจากนั้งนำเมาส์ไปติ๊กเลือกพื้นที่ที่เราต้องการ เมื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้เลิกกดปุ่มAlt และให้นำเมาส์ไปคลิกที่พื้นที่ที่เราจะ หลักจากคลิกแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีที่เราติ๊กเลือกครั้งแรก

Related Posts