Home » องค์ประกอบของกล้องถ่ายรูป

องค์ประกอบของกล้องถ่ายรูป

การเป็นช่างภาพที่ดีเราควรมีความรูปเรื่ององค์ประกอบของกล้องถ่ายรูป ว่ากล้องถ่ายรูปประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่หรือคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งการรู้จักองค์ประกอบของกล้องถ่ายรูปจะช่วยให้เราสามารถเลือกกล้องถ่ายรูปที่เหมาะกับการใช้งานขอเราได้ ว่ากล้องแบบไหนถึงจะเหมาะกับการใช้งานที่เราต้องการ ซึ่งกล้องแต่ละชนิดหรือแต่ละยี่ห้อก็มีการใช้งานที่แต่งต่างกัน และองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และถ้าหากเรามีความรู้เรื่ององค์ประกอบของกล้องถ่ายรูปก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจในการเลือกกล้องที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้ ซึ่งกล้องถ่ายรูปประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆดังนี้

1.ตัวกล้อง(Body)

ตัวกล้อง(Body) ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป โดยที่ตัวกล้อง(Body) ของกล้องถ่ายรูปแต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ้นจะมีขนาดที่ไม่เหมือนกัน และเมื่อมีการถ่ายภาพออกมา ภาพที่ได้มีคุณภาพที่แตกต่างกัน โดยที่ตัวกล้อง(Body) ของแต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ้นจะมีผลต่อราคาที่แต่กต่างกัน

องค์ประกอบของกล้องถ่ายรูป
ตัวอย่างกล้องถ่ายรูป

2.เลนส์(Lens)

เลนส์กล้องถ่ายรูปมีความสำคัญอย่างไรในการถ่ายภาพ?

1.ถ้าเปรียบเลนส์กล้องถ่ายรูปกับมนุษย์ เลนส์กล้องถ่ายรูปก็คงเป็นเสมือนอวัยวะ อวัยวะหนึ่งในร่างกายของมนุษย์ซึ่งถ้าหากขาดอวัยวะนั้นไปมนุษย์ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตในแบบของมนุษย์ทั่วๆไปได้ ซึ่งเลนส์กล้องถ่ายรูปก็เปรียบเสมือนกับดวงตาของมนุษย์นั้นเอง ถ้าตาของบุคคลนั้นๆปกติดี ภาพที่มองเห็นจากดวงตาก็มีความชัดเจนไปด้วย ก็เหมือนกับเลนส์กล้องถ่ายรูปถ้าเลนส์ที่ใช้มีคุณภาพดีภาพที่ถ่ายออกมาก็จะมีคุณดีตามไปด้วย

2.เลนส์กล้องถ่ายรูปทำให้สามารถถ่ายภาพออกมาได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่เหมือนกับความเป็นจริง หรือที่มีความแต่แตกต่างจากความเป็นจริง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของเรื่องเลนส์กล้องถ่ายรูป ได้จากบทความก่อนหน้าที่ลิงค์ต่อไปนี้: คลิกที่นี้

3.ช่องมองภาพ(Viewfinder)

ช่องมองภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะช่วยให้ช่างภาพมองเห็นรูปภาพที่ชัดเจนและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

4.เซ็นเซอร์รับภาพ(Image Sensor)

Image-sensor
Image-sensor

เซ็นเซอร์รับภาพ(Image Sensor) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะช่วยให้เราตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อกล้องถ่ายรูปตัวนั้น  ซึ่งไอ้เจ้าเซ็นเซอร์นี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายขนาดทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งขนาดของเซ็นเชอร์แต่ละขนาดก็จะให้คุณภาพของภาพที่แตกต่างกัน ในการเลือกซื้อกล้องถ่ายรูปในแต่ละครั้งเราจึงต้องมีความรู้ในเรื่องของเซ็นเชอร์

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของเรื่องเซ็นเซอร์รับภาพ(Image Sensor) ได้จากบทความก่อนหน้าที่ลิงค์ต่อไปนี้: คลิกที่นี้

5.แบตเตอร์รี่(Battery)

แบตเตอร์รี่(Battery) ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของกล้องถ่ายรูป เพราะถ้าหากไม่มีแบตเตอร์รี่(Battery) เราก็ไม่สามารถใช้งานกล้องถ่ายรูปได้ และในการเลือกซื้อกล้องถ่ายรูปก็นต้องคำนึงถิงแบตเตอร์รี่(Battery) เพราะแบตเตอร์รี่(Battery) ของกล้องแต่รุ้นจะมีปริมาณความจุที่ไม่เท่ากัน

6.หน่วยความจำ(Memory)

หน่วยความจำ(Memory) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของกล้องถ่ายรูป โดยที่กล้องส่วนมากผู้ใช้งานสามารถเลือกการเก็บข้อมูลได้ว่า จะให้บันทึกข้อมูลบนหน่วยความจำในตัวเครื่อง หรือ Memory Card

7.ชัตเตอร์(Shutter Camera)

ชัตเตอร์(Shutter Camera) คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดรูปภาพ โดยการทำงานของกล้องถ่ายรูปเพื่อให้เกิดรูปภาพก็คือต้องการสั่งการ ให้กล้องถ่ายรูปทำงาน โดยการสั่งการตรงนี้ก็คือเป็นการกดชัตเตอร์นั่นเอง หลังจากมีการกดชัตเตอร์ก็จะมีรูปภาพเกิดขึ้น

8.ไดอะแฟรม(Diaphragm)

Aperture
ตัวอย่างภาพ รูรับแสง/ไดอะแฟรม(จากภาพไดอะแฟรมมีลักษณะสีดำที่ล้อมรอบรูรับแสง)

ไดอะแฟรม(Diaphragm) จะทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณแสง ไดอะแฟรมมีลักษณะเป็นแผ่นสีดำหลายๆแผ่นมาเรียงต่อกันเป็นวงกลม โดยไดอะแฟรมมีความสำพันธ์โดยตรงกับรูรับแสงซึ่งไดอะแฟรมจะทำหน้าที่ในการปรับรูรับแสง ให้ได้ค่ารูรับแสงกว้างหรือแคบนั่นเอง

Related Posts