องค์ประกอบของกล้องถ่ายรูป

กล้องถ่ายรูป องค์ประกอบของกล้องถ่ายรูปประกอบด้วยอะไรบ้าง การเป็นช่างภาพที่ดีเราควรมีความรูปเรื่ององค์ประกอบของกล้องถ่ายรูป ว่ากล้อ

Read More
สร้างรายได้จากการถ่ายรูป

สำหรับหลายคนที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปและอยากจะมีรายได้ในการถ่ายรูป โดยที่การสร้างรายได้ในการในการถ่ายรูปก็มีด้วยกันหลายช่องทาง วันนี้

Read More