วัน: 7 เมษายน 2018


Shutter Speed Shutter Speed หรือความเร็ว Read more…

ISO


ISO ค่าความไวแสง การที่เราจะถ่ายรูปหนึ่ง Read more…